صفحه اصلی » تفکیک جنسیتی

تفکیک جنسیتی

طرح پیشنهادی رئیس هیات‌مدیره سرمایه‌گذاری نفت برای ورود زنان به ورزشگاه‌‌ها

در طول ۴۰ سال گذشته بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی که می‌شد با کمی تدبیر و با ابزارهای مناسب حل شود با بی‌توجهی و استفاده بیجا از ابزار قدرت، پیچیده تر شده و تبدیل به مشکل نظام گردیده است. طرح پیشنهادی رئیس هیات‌مدیره سرمایه‌گذاری نفت برای ورود زنان به ورزشگاه‌‌ها […]

zanaan.com تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های افغانستان

تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های افغانستان

دانشگاه‌های افغانستان با اجرای قوانین سختگیرانه طالبان پس از تعطیلی ۶ ماهه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. سایت زنان: مقامات طالبان خواهان اجرای سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های افغانستان هستند. بر اساس قوانین جدید طالبان که از هفته آتی اجرا تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های افغانستان […]

رونق و رکودهای تجاری بر اشتغال زنان اثر دارد؟

در دوران رونق و اوج به دلیل عوامل کلیشه ای تفکیک جنسیتی و تعریف و ظایف نامرتبط در خانواده که مانع ارتقای بهره وری زنان می شود، اشتغال نیروی زن کاهش پیدا می کند. در دوران رکود هم، به دلیل رونق و رکودهای تجاری بر اشتغال زنان اثر دارد؟ […]