zanaan.com جمعیت غیر فعال اقتصادی

۲۸ میلیون زن در ایران جزو جمعیت غیر فعال اقتصادی هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماع البرز گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۲۸ میلیون نفر جمعیت غیرفعال اقتصادی تنها در حوزه زنان وجود دارد که ۷۵ درصد آنها خانه دار هستند. حسین فلاح نژاد  اظهار کرد: قبل از ۲۸ میلیون زن در ایران جزو جمعیت غیر فعال اقتصادی هستند […]