صفحه اصلی » تامین امنیت

تامین امنیت

zanaan.com سند ارتقا جایگاه و امنیت زنان

سند ارتقا جایگاه و امنیت زنان در شهر رونمایی شد

سند ارتقا جایگاه و امنیت زنان در شهر که توسط شورای شهر و شهرداری تهیه شده است رونمایی شد. سایت زنان: سند ارتقا جایگاه و امنیت زنان در شهر که در ۲۱ ماده توسط شورای شهر و شهرداری تهیه شد سند ارتقا جایگاه و امنیت زنان در شهر رونمایی شد […]

zanaan.com فضاهای ناایمن شهری را برای زنان

حناچی: توسعه قلمروهای عمومی فضاهای ناایمن شهری را برای زنان امن می‌کند

شهردار تهران با اشاره به ضرورت توجه به توسعه حوزه قلمرو عمومی گفت: این کار باعث می‌شود تا فضاهای ناایمن شهری به فضای امن برای استفاده زنان و خانواده تبدیل شود. پیروز حناچی امروز در آیین رونمایی از سند شهر حناچی: توسعه قلمروهای عمومی فضاهای ناایمن شهری را برای زنان امن می‌کند […]

zanaan.com ناامنی زنان در معابر

زنان ۱۱ هزار نقطه ناامن شهر را معرفی کردند

ناامنی زنان در معابر صرفا شامل مزاحمت‌های کلامی نمی‌شود و خلوتی کوچه، تجمع معتادان و نبود روشنایی کافی، عواملی هستند که فضا را برای زنان ناامن ‌می‌کند. در این بین برای بهبود شرایط، اغلب، همه نگاه‌ها به سمت شهرداری است؛ زنان ۱۱ هزار نقطه ناامن شهر را معرفی کردند […]