درد بیکاری زنان سخت‌تر است یا بی‌توجهی مسئولان؟

سال گذشته بود که شاخص شکاف جنسیتی در مورد ۱۵۶ کشور جهان، از طرف مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت که در میان آنها ایران در کمال شرمساری در رتبه ۱۵۰ ام جهان قرار داشت. دو پله تضعیف از سال درد بیکاری زنان سخت‌تر است یا بی‌توجهی مسئولان؟ […]