صفحه اصلی » بیمه تأمین اجتماعی

بیمه تأمین اجتماعی

zanaan.com بیمه‌های اجتماعی

حق بیمه زنان سرپرست خانوار کمیته امداد پرداخت شد

رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی (ره) گفت: حق بیمه تامین اجتماعی به ۹۵ نفر از زنان سرپرست خانواده پرداخت شد. سایت زنان: سمیه محیط افزود: این اقدام با هدف کمک به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ۶ ماه نخست حق بیمه زنان سرپرست خانوار کمیته امداد پرداخت شد […]

zanaan.com زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار کمتر از ۲ درصد بیمه‌شدگان اجباری اسدآباد

رئیس شعبه تأمین اجتماعی اسدآباد گفت: از ۱۴ هزار و ۲۹ نفر بیمه‌شده اصلی شهرستان ۱.۸ درصد را زنان سرپرست خانوار تشکیل داده‌اند. سایت زنان:‌ کمال شعبانی اظهار دشات: از تیرماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال ۶۳۰۷ مورد برای زنان سرپرست خانوار کمتر از ۲ درصد بیمه‌شدگان اجباری اسدآباد […]