zanaan.com روایت سه زن

روایت سه زن با عینک پزشکی، آرایشگری و کشاورزی

از ابتدای خلقت بشر تاکنون نقش زنان در خانواده و در جامعه نقشی انکارناپذیر بوده است. البته با پیشرفت جوامع بشری، نقش اجتماعی زنان پررنگ‌تر شد و امروز به جرأت می‌توان گفت زنان می‌توانند در یک جامعه انقلاب به‌پا کنند. روایت سه زن با عینک پزشکی، آرایشگری و کشاورزی […]