صفحه اصلی » بودجه ۱۴۰۱

بودجه ۱۴۰۱

سهم «اشتباه تایپی» زنان در بودجه ۱۴۰۱

لایحه بودجه ۱۴۰۱ از حیث منابع و مصارف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که سهم منابع عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۱۳۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. سهم زنان سهم «اشتباه تایپی» زنان در بودجه ۱۴۰۱ […]

بودجه پیشنهادی معاونت زنان برای سال ۱۴۰۱

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از افزایش ۱۸ درصدی بودجه معاونت زنان برای سال ۱۴۰۱ خبر داد. سایت زنان: انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در صفحه توئیتر خود درباره بودجه پیشنهادی این معاونت برای بودجه پیشنهادی معاونت زنان برای سال ۱۴۰۱ […]