zanaan.com کشور بنگلادش

مقایسه موقعیت زنان در کشورهای اسلامی ـ بخش هفتم (بنگلادش)

در هفتمین نوشتار از سری مقاله‌های مربوط به «مقایسه موقعیت زنان در کشورهای اسلامی» این‌بار شرایط زنان در کشور بنگلادش را بررسی می‌کنیم. سایت زنان بررسی می کند: کشور بنگلادش تقریباً دو برابر ایران جمعیت دارد و بنحوی در دل مقایسه موقعیت زنان در کشورهای اسلامی ـ بخش هفتم (بنگلادش) […]