zanaan.com نینا دروائل

بلژیک و اولین مدال طلای تاریخ المپیک زنان

نینا دروائل، ورزشکار زن بلژیکی موفق به فتح مدال طلای بارفیکس در رشته ژیمناستیک شد. نینا دروائل که در سال های اخیر دو بار در این ماده موفق به فتح مدال طلای مسابقات جهانی شده بود، در المپییک توکیو 2020 بلژیک و اولین مدال طلای تاریخ المپیک زنان […]