zanaan.com آمار مدیران زن

۶ روایت از ۸ سال مدیریت زنان

تعداد مدیران زن از حدود ۵ درصد در سال ۹۲ به بیش از ۲۵ درصد رسیده و حالا مدیران زن از تلخی و شیرینی‌های تجربه‌شان در مناصب رده بالای مدیریتی می‌گویند؛ دستاوردی که نباید از کنارش ساده گذشت. سایت زنان:‌ ۶ روایت از ۸ سال مدیریت زنان […]