zanaan.com   ۹ خیابان به نام زنان

۹ بانوی ایرانی که نامشان بی سر و صدا بر معابر پایتخت نشست

 روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه  اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر به نامگذاری برخی خیابان‌ها پرداختند، در این راستا  ۹ خیابان به نام زنان تعلق گرفت، زنانی که باشگاه خبرنگاران جوان قصد دارد در این گزارش به معرفی ۹ بانوی ایرانی که نامشان بی سر و صدا بر معابر پایتخت نشست […]