وام ۵۰ میلیونی برای زنان شاغل و غیرشاغل

برخی از بانک‌های فعال در شبکه بانکی در حال حاضر تسهیلاتی را به زنان می‌دهند که در این گزارش به معرفی این بانک‌ها پرداخته شده است. سایت زنان: برخی از بانک‌های فعال در شبکه بانکی در حال حاضر تسهیلاتی را وام ۵۰ میلیونی برای زنان شاغل و غیرشاغل […]