هیچ بانک اطلاعاتی از وضعیت زنان استان قم وجود ندارد

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم گفت: هیچ بانک اطلاعاتی از وضعیت زنان استان با وجود این‌همه ظرفیت وجود ندارد، شاید در گذشته مانعی بوده، اما اکنون تهیه اطلس کامل وضعیت بانوان جزو اولویت‌های کاریمان قرار داده‌ایم. سایت هیچ بانک اطلاعاتی از وضعیت زنان استان قم وجود ندارد […]