zanaan.com زنان باردار

قوانین جدید FIFA برای بارداری زنان فوتبالیست

فدراسیون جهانی فوتبال قوانین جدیدی را در مورد زنان باردار تصویب کرده که اجرای آن به تازگی به صورت الزامی درآمده است. سایت زنان: فدراسیون جهانی فوتبال با نگاه حمایتی از فوتبال زنان قوانین جدیدی را در مورد بازیکنان باردار قوانین جدید FIFA برای بارداری زنان فوتبالیست […]