صفحه اصلی » بازنشستگی زنان

بازنشستگی زنان

zanaan.com صندوق بازنشستگی

صندوق بازنشستگی توان بازنشستگی پیش از موعد زنان را ندارد

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، گفت: نوعا سیاست ما  برای زنان سرپرست خانوار “حمایت گرایانه” بوده است و در حال حاضر افراد در سیستم های ما “رسوب” می‌کنند و صندوق بازنشستگی توان بازنشستگی پیش از موعد زنان را ندارد […]

تفاوت بین سن بازنشستگی زنان و مردان

کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ضمن برشمردن برخی موانع و محدودیت‌های کاری پیش روی خود، خواستار حل دغدغه‌ها و درخواستهای بیمه‌شدگان این صندوق شدند. سایت زنان: بیت‌الله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در تفاوت بین سن بازنشستگی زنان و مردان […]

بازنشستگی بانوان شرایط مختلفی دارد

بازنشستگی زنان شرایط متفاوتی دارد و بر اساس سن و سابقه بیمه پردازی آن‌ها مختلف خواهد بود. سایت زنان: اکبر قربانی مشاور روابط کار و تامین اجتماعی درباره شرایط بیمه‌ای بانوان برای بازنشستگی گفت: بازنشستگی بانوان شرایط مختلفی دارد اگر بازنشستگی بانوان شرایط مختلفی دارد […]

نحوه «بازنشستگی زنان شاغل» تشریح شد

کلیه بیمه شدگانی زن مشمول قانون کار که حداقل ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند و سن آنها ۴۲ سال تمام باشد، می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. سایت زنان: امیری گنجه مدیرکل نحوه «بازنشستگی زنان شاغل» تشریح شد […]

درخواست بازنشستگی پیش از موعد زنان با بیست سال سابقه

زنان شاغل در کارزاری از مقامات درخواست کردند که امکانات بازنشستگی پیش از موعد فراهم شود. سایت زنان: «درخواست بازنشستگی پیش از موعد زنان با بیست سال سابقه» کارزاری است که زنان شاغل راه‌اندازی کرده‌اند. متن این کارزار که تعدادی درخواست بازنشستگی پیش از موعد زنان با بیست سال سابقه […]

zanaan.com بازنشستگی زنان شاغل

شرایط و نحوه بازنشستگی زنان شاغل چگونه است

زنان شاغل مشمول قانون کار با داشتن سن و سابقه بیمه پردازی مختلف می توانند درخواست بازنشستگی داده و از مستمری برخوردار شوند. زایت زنان: بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی سن بازنشستگی زنان، ۵۵ سال است مشروط بر اینکه شرایط و نحوه بازنشستگی زنان شاغل چگونه است […]