zanaan.com بازاریابی دیجیتال

چرا زنان در بازاریابی دیجیتال موفق‌ترند؟

اگر در بخش‌های مختلف صنعت دیجیتال‌مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال حضور دارید حتما متوجه افزایش حضور زنان در این حوزه شده‌اید. در این یادداشت سعی می‌کنم با استفاده از مقاله از سایت Staenez و از روی شواهد علمی، این پرسش را چرا زنان در بازاریابی دیجیتال موفق‌ترند؟ […]