صفحه اصلی » ایثار و زنان عاشورایی

ایثار و زنان عاشورایی

داوران ششمین کنگره بین‌المللی شعر «ایثار و زنان عاشورایی» معرفی شدند

داوران ششمین کنگره بین‌المللی شعر «ایثار و زنان عاشورایی» معرفی شدند. سایت زنان: سیدمرتضی حسینی، دبیر ششمین کنگره بین‌المللی شعر «ایثار و زنان عاشورایی» و مدیر گروه تلویزیونی شاهد داوران این دوره از کنگره را به این شرح معرفی کرد: اسماعیل داوران ششمین کنگره بین‌المللی شعر «ایثار و زنان عاشورایی» معرفی شدند […]

zanaan.com ایثار و زنان عاشورایی

معرفی شورای سیاستگذاری کنگره شعر «ایثار و زنان عاشورایی»

دبیرخانه ششمین کنگره ملی شعر ایثار و زنان عاشورایی اعضای شورای سیاستگذاری این کنگره را معرفی کرد. سایت زنان: بر اساس خبر رسیده، دبیرخانه ششمین کنگره ملی شعر «ایثار و زنان عاشورایی» اعضای شورای سیاستگذاری این کنگره را متشکل از افشین معرفی شورای سیاستگذاری کنگره شعر «ایثار و زنان عاشورایی» […]