صفحه اصلی » انجمن زنان کارآفرین

انجمن زنان کارآفرین

zanaan.com زنان کارآفرین

چالش‌های زنان کارآفرین در بن‌بست وعده‌ها

 کارآفرینی در نظام اقتصادی کشور مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تنها به پررنگ‌تر شدن شعارهای حمایت از کارآفرینی و کارآفرین منتج شده است. هرچند در زمینه کارآفرینی به گفته فاطمه مقیمی،‌ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، بحث چالش‌های زنان کارآفرین در بن‌بست وعده‌ها […]

فروش ساختمان انجمن زنان کارآفرین کرمانشاه توسط استانداری ۱۷۳ نفر را بیکار کرد

مدیر انجمن زنان کارآفرین استان کرمانشاه با بیان اینکه “فروش دفتر این انجمن ۱۷۳ نفر را بیکار کرده است” گفت: دفتر انجمن بانوان و زنان کارآفرین در استان کرمانشاه باید راه‌اندازی شود. سایت زنان: بزرگ‌ترین چالش بانوان تحصیل‌کرده در استان فروش ساختمان انجمن زنان کارآفرین کرمانشاه توسط استانداری ۱۷۳ نفر را بیکار کرد […]