در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های منتسب به ناموس شده‌اند

طبق پژوهش انجمن زنان ریحانه، در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های منتسب به ناموس شده‌اند. سایت زنان: در شماره جدید ماهنامه اندیشه پویا گزارشی منتشر شده درباره تاثیر بحران آب بر زندگی زنان خوزستان. بر اساس در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های منتسب به ناموس شده‌اند […]