توجه به وضعیت زنان زندانی به ویژه در حوزه جرایم مالی

استاندار فارس گفت: ایجاد اشتغال برای مددجویان زندان‌ها می‌تواند مسیر بازگشت به خلاف را مسدود کند. سایت زنان: محمد هادی ایمانیه پنج‌شنبه ۲۳ دی در دیدار با اعضا انجمن حمایت از زندانیان، عنوان کرد: در اجرای روش‌های حمایتی از زندانیان باید توجه به وضعیت زنان زندانی به ویژه در حوزه جرایم مالی […]