صفحه اصلی » امور زنان و خانواد

امور زنان و خانواد

نخستین گام کمیسیون “بانوان و خانواده” مشهد در هفته گرامیداشت مقام زن

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: به عنوان اولین دستور کار کمیسیون «بانوان و خانواده»، پیرامون ویژه برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام زن و عناوین کارگروه‌های ذیل کمیسیون، گفت‌وگو صورت می‌پذیرد. سایت زنان: فاطمه سلیمی در گفت‌وگویی پیرامون اهداف نخستین گام کمیسیون “بانوان و خانواده” مشهد در هفته گرامیداشت مقام زن […]

zanaan.com گفتگوی بین نسلی

لزوم توجه دولت سیزدهم به گفتگوی بین نسلی و خانواده

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه موضوع خانواده به مفهوم عام آن در تمام دنیا مطرح و مساله اختلال ارتباطی از جمله مسائل اصلی آن است، با اشاره به به طرح گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی لزوم توجه دولت سیزدهم به گفتگوی بین نسلی و خانواده […]