سایت «دانشنامه الکترونیکی زنان» رونمایی شد

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که معتقد است به دلایل مختلف نقش بانوان در پیشبرد مسائل اجتماعی و ارتقای سطح زندگی جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، از این‌که راه‌اندازی سایت «دانشنامه الکترونیکی زنان» موجب تجمیع اطلاعات سایت «دانشنامه الکترونیکی زنان» رونمایی شد […]