نگاهی به کتاب «زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه»

کتاب حقوقی «زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه» اثر امیر خواجه‌زاده و امیر بارانی بیرانوند از سوی انتشارات «چتر دانش» روی پیشخوان کتابفروشی ها رفت. سایت زنان: ازدواج با اتباع خارجه، از جمله موضوعاتی است که در هر سیستم حقوقی، نگاهی به کتاب «زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه» […]