zanaan.com ازدواج مقابل آزادی

“ازدواج مقابل آزادی”؛ شگرد زنان داعشی برای فرار از اردوگاه الهول

صدها زن خارجی مرتبط با داعش که در اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه در بازداشت هستند تن به ازدواج با مردانی می‌دهند که از طریق اینترنت با آنها آشنا شده‌اند در حالی‌که صدها تن از آنها به واسطه رشوه‌هایی “ازدواج مقابل آزادی”؛ شگرد زنان داعشی برای فرار از اردوگاه الهول […]