zanaan.com موج سوم پیمایش ملی

افزایش فعالیت مذهبی با بالارفتن سن/ زنان مذهبی‌تر از مردان

یافته‌های موج سوم پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی نشان می‌دهد انواع فعالیت‌های مذهبی افراد غیر از شرکت در نماز جماعت با افزایش سن بیشتر می‌شود و فعالیت مذهبی زنان در همه زمینه‌ها به استثنای شرکت در نماز جماعت مسجد، بیشتر افزایش فعالیت مذهبی با بالارفتن سن/ زنان مذهبی‌تر از مردان […]