تأخیر در برجام و تورم اجاره‌بها

ایران در حال تبدیل به کشور مستأجر نشینان است چرا که در برخی مناطق مانند تهران بیش از ۵۰ درصد اجاره نشینند. کابوس این مستأجر نشینان تورم اجاره‌بها و تمدید شدن یا تمدید نشدن قرارداد در پایان سال است همانگونه تأخیر در برجام و تورم اجاره‌بها […]