خشونت جنسی علیه زنان به عنوان استراتژی جنگ در تیگرای

عفو بین‌الملل می‌گوید ابعاد خشونت جنسی علیه زنان در شمال اتیوپی هولناک‌تر از گزارش‌های پزشکی است. جنگ داخلی میان دولت اتیوپی و شورشیان منطقه تیگرای تاکنون به آوارگی ۲ میلیون نفر منجر شده است. سایت زنان: جنگ داخلی میان ارتش خشونت جنسی علیه زنان به عنوان استراتژی جنگ در تیگرای […]