حمایت از فروشندگان لباس‌های «متعارف» زنان

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران خبر داد. سایت زنان: ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان حمایت از فروشندگان لباس‌های «متعارف» زنان […]