zanaan.com آموزش دختران

آموزش دختران باید در اولویت قرار گیرد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دختران باید در اولویت آموزش و تعلیم و تربیت قرار گیرند و باید از الان برنامه‌ریزی کرد که دانش آموزان دختر، سازندگان کشور و سازندگان مردان و زنان باشند. سایت زنان: آموزش دختران باید در اولویت قرار گیرد […]