zanaan.com آمریکای لاتین

مقایسه موقعیت زنان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ـ بخش سوم (کشورهای آمریکای لاتین)

آمریکای لاتین که شامل کشورهای آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و مناطق کارائیب می‌شود، با وجود شباهت‌های بسیار زیادی که از نظر زبان، فرهنگ، و مذهب دارند، تفاوت‌های شایان ذکری هم دارند که آن‌ها  را کاملا از یکدیگر متمایز و متفاوت مقایسه موقعیت زنان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ـ بخش سوم (کشورهای آمریکای لاتین) […]