zanaan.com آشویتس زنان

نمایشنامه «آشویتس زنان» به اکراینی ترجمه شد

نمایشنامه «آشویتس زنان» به نویسندگی علی صفری همزمان با انتشار چاپ دوم به دلیل اجرای عمومی در کشور اکراین به زبان اکراینی ترجمه شد. سایت زنان: نمایشنامه آشویتس زنان به نویسندگی علی صفری در چاپ دوم به بهانه حضور این نمایش نمایشنامه «آشویتس زنان» به اکراینی ترجمه شد […]