از مقابله با آزار زنان تا اهدای تبلت به دانش‌آموزان در یک قاب

در میان استارتاپ‌های ایرانی «دیوار» مانند سایر استارتاپ‌های بزرگی که در کشور فعالند، می‌کوشد با حساسیت نسبت به افکار عمومی و ذی‌نفعان خود که همه مردم کشور هستند پیش برود. سایت زنان: بیل گیتس و همسرش ملیندا گیتس ده‌ها میلیون از مقابله با آزار زنان تا اهدای تبلت به دانش‌آموزان در یک قاب […]