zanaan.com آزار زنان و دختران

آسیب‌های روانشناختی آزار زنان و دختران

یک روانشناس عمومی درباره آسیب‌های روانشناختی آزار زنان و دختران، گفت: از جمله مشکلات شایع در این راستا افسردگی، اضطراب ماندگار آزارها، احساس نا امنی پایدار، استرس پس از وقوع حادثه و … است که در نهایت منجر به کاهش آسیب‌های روانشناختی آزار زنان و دختران […]