zanaan.com حل مشکل جوانان

گلایه سجادی از مخالفان؛ اگر کمی بحث ادامه پیدا میکرد شاید تهمت جاسوسی هم به من میزدند!

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان: به بانوان قول میدهم ورزش بانوان را برای اولین بار در انقلاب مستقل کنم، شواری مشورتی برای حل مشکل جوانان راه اندازی خواهد شد.