صفحه اصلی » برنامه عمومی ورزش زنان ایران در سال ۱۴۰۰

برنامه عمومی ورزش زنان ایران در سال ۱۴۰۰

zanaan.com توسعه فعالیت بدنی زنان

  

فدراسیون ورزش‌های همگانی «توسعه فعالیت بدنی زنان» را به عنوان یک سیاست‌ در راستای «کاهش کم تحرکی زنان» و «افزایش سهم ورزش در ارتقا تندرستی زنان» در سال ۱۴۰۰ در دستورکار قرار داده است.

سایت زنان: آذین ساکی، نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به اینکه «توسعه فعالیت بدنی زنان» برای رسیدن به هدف بزرگ «خانواده سالم با ورزش و فعالیت بدنی» در اولویت برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار دارد، اظهار داشت: سال گذشته قدم‌های بزرگی برای مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی برداشته شد.

وی ادامه داد: فدراسیون ورزش‌های همگانی در سال گذشته در جهت ایجاد جریان توسعه ورزش سلامت محور با تکیه بر دانش علمی و ترسیم چشم انداز مشارکت هر چه بیشتر آحاد مردم در فعالیت‌های ورزشی مبتنی بر «اصل سلامت بخشی» اهتمام ویژه ای داشت.

نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌های همگانی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های کلان و موضوعات مهم در نظام توسعه فعالیت بدنی فدراسیون «کاهش کم تحرکی زنان» و «افزایش سهم ورزش در ارتقا تندرستی زنان» با توجه به نقش سازنده و محوری آنان در نهاد خانواده است، عنوان کرد: این برنامه‌ها مشتمل بر محورهای ارتقا سلامت فردی و خودمراقبتی با ورزش و گسترش فرهنگ ورزش در خانواده است.

ساکی افزود: محوریت «توسعه فعالیت بدنی در خانواده» و ارتباط تنگاتنگ و پیچیده آن با دیگر نهادها به آن جایگاه فرابخشی داده و پرداختن به آن نیازمند یک عزم ملی و همکاری بین بخشی اعم از بخش دولتی و خصوصی است و نیازمند تعامل با سازمان‌های مردم نهاد، مراکز علمی پژوهشی، رسانه‌ها و بهره گیری از مشارکت و همراهی آحاد جامعه در این زمینه هستیم.

به گفته وی فدراسیون ورزش‌های همگانی سعی دارد با بهرگیری از ظرفیت‌های موجود و تاکید بر همکاری‌های شبکه ای و حمایت طلبی مراجع حاکمیتی، مسئولیت برنامه ریزی، سیاستگذاری و هماهنگی در «توسعه فعالیت بدنی زنان کشور» را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد تا مفهوم گسترده «خانواده سالم با ورزش و فعالیت بدنی» محقق شود.