صفحه اصلی » انتقاد تند امام جمعه هشتگرد به «محروم کردن زنان از حقوق شهروندی بخاطر پوشش‌»

انتقاد تند امام جمعه هشتگرد به «محروم کردن زنان از حقوق شهروندی بخاطر پوشش‌»

zanaan.com حقوق شهروندی

  

مختاری گفت : نمی‌شود بخشی از جامعه اسلامی را بخاطر پوشش‌اش از حقوق شهروندی محروم کرد. امیرالمؤمنین برای حق شهروندی زن یهودی غصه می‌خورد، این ها که از ما هستند

سایت زنان: مختاری، امام جمعه هشتگرد در واکنش به برخوردهای غیرقانونی و سختگیرانه با زنان در حوزه حجاب گفت : آن‌ها از ما هستند، می‌خواهند از ما باشند، این را بارها در راهپیمایی ها، محرم ، اربعین و انتخابات ها نشان دادند که از ما هستند و نمی‌خواهند از ما جدا بشوند، گاهی بعضی از این برخوردها آنها را از ما جدا می‌کند.

نمی‌شود بخشی از جامعه اسلامی را بخاطر پوشش‌اش از حقوق شهروندی محروم کرد. امیرالمؤمنین برای حق شهروندی زن یهودی غصه می‌خورد. این ها که از ما هستند، این ها که شب احیاء می‌آیند و الهی العفو میگویند. محرم در خیمه امام حسین هستند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان