صفحه اصلی » عربستان در صدد استخدام زنان در هیات امر به معروف و نهی از منکر

عربستان در صدد استخدام زنان در هیات امر به معروف و نهی از منکر

  

ریاست هیات امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی در نظر دارد زنان را در این کمیسیون به کارگیرد تا از تلاش هایشان در زمینه ارشاد بهره ببرد.

سایت زنان: روزنامه سعودی عکاظ به نقل از «عبدالرحمن السند»، رئیس هیات امر به معروف و نهی از منکر گزارش داد که این هیات یک طرح استراتژیک دارد که به دنبال بهره مندی از ظرفیت زنان در برنامه های ارشادی و آگاهی بخش است.

السند افزود که این تصمیم پس از جلسه ای گرفته شد که در آن شورای مشورتی گزارش ریاست کمیسیون را مورد بحث قرار داد و پس از آن بهره مندی از ظرفیت زنان در فعالیت ای هیات مورد تأیید قرار گرفت، مشروط بر اینکه در آینده نزدیک این کار انجام شود.

السند با اشاره به این که مفهوم امر به معروف همچنان برای برخی افراد نقصان دارد، به ماهیت فعالیتهای این هیات پرداخت ، به طوری که تأکید کرد این مرکز در زمینه مشخصی فعالیت می کرد و امروز در تمام زمینه ها فعالیت می کند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان