صفحه اصلی » دیدگاه امام خمینی درباره حق زنان در طلاق: زنان از اول شرط کنند

دیدگاه امام خمینی درباره حق زنان در طلاق: زنان از اول شرط کنند

zanaan.com دیدگاه امام خمینی درباره حق زنان در طلاق

  

امام خمینی در سخنرانی ۱۳ اسفند ۵۷ در مدرسه فیضیه در جمع گروه زیادی از زنان به حق زنان در شروط پیش از عقد اشاره کردند.

سایت زنان: ایشان بیان داشتند: زنهایی که می خواهند ازدواج کنند، از همان اول می توانند اختیاراتی برای خودشان قرار بدهند که نه مخالف شرع باشد و نـه مخالف حیثیت خودشان. می توانند از اول شرط کنند کـه اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخلقی کرد با زن، وکیل باشند در طلاق، اسلام برای آن ها حق قرار داده است. اسلام اگر محدودیتی برای مردان و زنان قائل شده است همه به صلاح خودتان بوده است. تمام قوانین اسلام چه آن هایی که توسعه می دهد، چه آن هایی که تحدید می کند، همه بر صلاح خود شماست، برای خود شماست. همان طوری که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق این را قرار داده است که شما در وقت ازدواج شرط کنید با او که اگر چه کردی… من وکیل باشم در طلاق و اگر این شرط را کرد دیگر نمیتواند او را معزول کند . اگر این … شرط در ضمن عقد واقع شد نمی تواند او را دیگر محدود کند، نمی تواند اخلاق بد انجام بدهـد . و اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسـلام او را منع می کنند، اگر قبول نکرد تعزیر می کنند، حد می زنند، و [باز] اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می دهد.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان