صفحه اصلی » بررسی کنشگری اجتماعی زنان از منظر دین در «زن را چه به این حرف ها؟»

بررسی کنشگری اجتماعی زنان از منظر دین در «زن را چه به این حرف ها؟»

zanaan.com زن را چه به این حرف ها

  

رویداد «زن را چه به این حرف ها؟» یک مهرماه ساعت ۱۹ با حضور “سهیل اسعد”، مبلغ بین المللی اسلام به صورت مجازی برگزار می شود.

سایت زنان: رویداد “زن را چه به این حرف ها؟” یک مهرماه ساعت 19 با حضور “سهیل اسعد”، مبلغ بین المللی اسلام توسط مجموعه توازن ( توانمندسازی و ارتقای زنان نواندیش) برگزار می شود.

این نشست در باب کنشگری اجتماعی زنان از منظر دین و نقدی بر خوانش های نادرست از اسلام است که به صورت وبینار به آدرس https://www.skyroom.online/ch/tavazon1400/tavazon برگزار می شود.

ادگاردو روبین که بعد از مسلمان شدن نام سهیل اسعد را بر خود گذاشت، مستبصری است که دامنه فعالیت های تبلیغی اش تا مرکز اروپا و قلب امریکا هم می رسد. او نه تنها خودش شیعه شد، بلکه سالهاست وقتش را وقف ترویج مذهب برحق شیعه کرده است.

گفتنی است؛ حضور برای عموم مردم در این وبینار آزاد و رایگان است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان