صفحه اصلی » آیا خواندن قرآن و ادعیه برای زنان در زمان عذر شرعی اشکال دارد؟

آیا خواندن قرآن و ادعیه برای زنان در زمان عذر شرعی اشکال دارد؟

  

پاسخ دو استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با خواندن قرآن و ادعیه در زمانی که زنان در زمان عذر شرعی قرار دارند و نماز خواندن با غسل باطل منتشر شد.

سایت زنان: پایگاه فقه و احکام رهبری پاسخ دو استفتاء از معظم‌له را درباره  «خواندن قرآن و ادعیه در زمان عادت ماهیانه» و «نماز خواندن با غسل باطل» را منتشر کرد.

متن پرسش و پاسخ به این شرح است:

خواندن قرآن و ادعیه در زمان عادت ماهیانه

سؤال: آیا خواندن قرآن و ادعیه در طول عادت ماهیانه اشکال دارد؟

پاسخ: در ایام عادت ماهانه خواندن چهار آیه‌ای که سجده واجب دارند، ‌حرام است؛ اما خواندن سایر آیات قرآن اشکال ندارد، ‌هرچند مکروه است، ولی خواندن ادعیه اشکال ندارد.

(لازم به توضیح است که سجده‌های واجب در سوره سجده آیه 15، سوره فصلت آیه 37،‌ سوره نجم آیه 62 و سوره علق آیه 19 می‌باشد.)

نماز خواندن با غسل باطل

سؤال: غسل جنابت بر عهده من بود و بعد از انجام غسل و نماز متوجه اندک چسبی شدم که از پانسمان شب قبل روی دستم باقی مانده بود. آیا لازم است غسل و نماز خوانده شده اعاده شود؟

پاسخ: غسل و نماز باید اعاده شود، اگر مانع سمت چپ بدن بوده است، کافی است پس از برطرف کردن مانع فقط همان قسمت را به نیت غسل بشویید و اگر سمت راست بوده است،‌ پس از رفع مانع و شستن آن به نیت غسل، بنا بر احتیاط واجب تمام سمت چپ بدن مجدداً به نیت غسل شسته شود.