صفحه اصلی » نماینده امور زنان و خانواده واحد کرمانشاه، مسئول برتر استانی امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد شد

نماینده امور زنان و خانواده واحد کرمانشاه، مسئول برتر استانی امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد شد

zanaan.com امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد

  

نماینده امور زنان و خانواده واحد کرمانشاه در نشست هم اندیشی مسئولان استانی امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد، عنوان مسئول برتر استانی امور زنان و خانواده این دانشگاه را کسب کرد.