سایت زنان: وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تمامی وزارتخانه ها و ادارات مستقل در حکومت سرپرست این گروه دستور داد که پس از این مراجعین زن بدون محرم را نپذیرند.

در مکتوب شماره ۲۹ این وزارتخانه که در تاریخ ۲۰ دلو به اداره امور حکومت سرپرست طالبان فرستاده شده آمده است که تمامی کارمندان زن باید حجاب شرعی و اسلامی را رعایت کنند.

در این مکتوب آمده است که دفاتر مردان و زنان باید جدا باشند و کارمندان مرد نیز خود را با سنت نبوی عیار کنند.

طبق این مکتوب، نماز کارمندان ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها به جماعت ادا خواهد شد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این مکتوب یک هیات چهار نفره را برای بررسی اجرای این دستور تعیین کرده است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان