صفحه اصلی » طالبان: هیچ پدری نمی‌تواند دختر خود را مجبور به ازدواج با کسی کند

طالبان: هیچ پدری نمی‌تواند دختر خود را مجبور به ازدواج با کسی کند

zanaan.com ازدواج اجباری

  

«شیخ محمد خالد» وزیر امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان گفت که در دین اسلام مردان خادم زنان هستند.

سایت زنان: خالد در یک گردهمایی در کابل در مورد جایگاه زن در اسلام گفت که زنان در اسلام از جایگاه والایی برخوردارند، زیرا شوهرانشان خادم زنان خود هستند و همه چیز را مانند غذا، پوشاک و نفقه را مردان واجب کرده است.

وی موضوع حقوق زنان را از مصادیق ممنوعیت ازدواج اجباری برشمرد و تاکید کرد که از نظر شرعی هیچ پدری نمی‌تواند دختر خود را مجبور به ازدواج با کسی کند.

خالد با تاکید بر حفظ ارزش‌ها و حقوق زنان مطابق با موازین اسلامی و سنت‌های افغانستان، تصریح کرد که حکومت سرپرست از آبروی خواهران و مادران خود پاسداری خواهد کرد.

این در حالی است که حکومت سرپرست طالبان در بیانیه‌های مختلف به صراحت اعلام کرده که خواهان حقوقی برای زنان است که با شریعت در تضاد نباشد.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان