صفحه اصلی » باید از ظرفیت و توانمندی زنان در کرسی‌های مدیریتی استفاده شود

باید از ظرفیت و توانمندی زنان در کرسی‌های مدیریتی استفاده شود

  

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم استفاده‌ از ظرفیت زنان در کرسی های مدیریتی گفت: استفاده از ظرفیت زنان در کرسی های مدیریتی اهمیت زیادی دارد.

سایت زنان: علی بابایی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید از ظرفیت و توانمندی زنان در کرسی های مدیریتی استفاده شود؛ زنان ایرانی ناتوان نیستند پس نباید به زنان به صورت ترحم آمیز نگاه کرد.

وی با اشاره به حقوق مشروع کارگران زن براساس قانون کار اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم تا از حقوق همه کارگران به ویژه کارگران زن‌ مشغول در کارگاه های اقتصادی و کارگاه های خرد و مشاغل خانگی صیانت کنیم.

بابایی با تاکید بر اینکه باید بیمه زنان خانه دار در کشور عملیاتی شود، درباره اشتغال زنان در روستاها گفت: موضوع اشتغال زنان در روستاها باید با توجه جدی تری دنبال شود، همچنین استفاده از ظرفیت زنان در کرسی های مدیریتی اهمیت زیادی دارد.

نماینده ساری اضافه کرد: باید انتخاب وزرا و معاونین بر اساس شعارهای دولت سیزدهم باشد. خانم خزعلی معاون زنان ریاست جمهوری هم این نکته را مدنظر داشته که رئیس جمهوری در زمان انتخابات وعده هایی به زنان داد که باید به آن عمل شود.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان