صفحه اصلی » دولت دوازدهم که تا ۱۲ مرداد مسئولیت امور اجرایی را بر عهده داشت بودجه آسیب‌های اجتماعی و حمایتی را محقق نکرد

دولت دوازدهم که تا ۱۲ مرداد مسئولیت امور اجرایی را بر عهده داشت بودجه آسیب‌های اجتماعی و حمایتی را محقق نکرد

  

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت دوازدهم که تا ۱۲ مرداد مسئولیت امور اجرایی را بر عهده داشت بودجه آسیب‌های اجتماعی و حمایتی را محقق نکرد؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این ردیف بودجه‌ای اختصاص یافت.