صفحه اصلی » ببینید | تصاویری هولناک از کتک زدن زنان معترض افغالی با کابل برق توسط طالبان!

ببینید | تصاویری هولناک از کتک زدن زنان معترض افغالی با کابل برق توسط طالبان!

zanaan.com کتک زدن زنان

  

پس از فراخوان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای «قیام عمومی»، صدها زن و مرد در شهرهای مختلف در داخل و خارج افغانستان به خیابان‌ها آمدند و شعار «آزادی، آزادی» سر دادند. ویدیویی از طالبان که با کابل، زنان معترض را کتک می‌زنند ببینید.

 

 

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان