صفحه اصلی » ابلاغ تصویب نامه تنقیحی در موضوع زنان از طرف مخبر

ابلاغ تصویب نامه تنقیحی در موضوع زنان از طرف مخبر

zanaan.com موضوع زنان از طرف مخبر

  

معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه تنقیحی در موضوع زنان را برای اجرا به معاونت‌های حقوقی و امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه هفتم شهریور ۱۴۰۰ و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری بوده و انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهوری و معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده مبنی بر تنقیح مصوبات موضوع زنان موافقت کرد.

به موجب این مصوبه، معاونت حقوقی رئیس جمهوری موظف است با همکاری معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات مذکور اقدام کند.

مصوبه تنقیحی فوق در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان» دسته‌بندی و تدوین شده است.

اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آنکه در پیوست‌ها تصریح ‌شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

همچنین معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده موظف شد با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویبنامه اقدام و آن را برای تصویب به هیات ‌وزیران ارایه کند.

شمول این تصویبنامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع «زنان» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان