صفحه اصلی » نماینده اسبق مجلس و فعال زنان: اشکالِ ساختار امور زنان و خانواده این است که هیچ بخش بالا دستی وجود ندارد تا سیاستگذاری را بر عهده بگیرد!

نماینده اسبق مجلس و فعال زنان: اشکالِ ساختار امور زنان و خانواده این است که هیچ بخش بالا دستی وجود ندارد تا سیاستگذاری را بر عهده بگیرد!

  

طبیب زاده در گفتگوی زنده با دانشجو: دولت آینده نیازمند نهاد فرا قوه‌ای در حوزه زنان و خانواده است که رصد امور و براساس آن سیاستگذاری را بر عهده بگیرد. اسناد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست افراد متدین نوشته می‌‎شود اما افراد در بخش اجرایی ناتوان و سلیقه ای برخورد می کنند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان