صفحه اصلی » افزایش سهم مدیران زن در دوره پنجم مدیریت شهری

افزایش سهم مدیران زن در دوره پنجم مدیریت شهری

zanaan.com سهم مدیران زن

  

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: در دوره پنجم مدیریت شهری سهم مدیران زن به ۲۰ درصد افزایش یافت.

سایت زنان: حامد مظاهریان امروز در آیین رونمایی از سند شهر و زنان درباره دستورالعمل حمایت و رفع تبعیض گفت: درباره مسائل زنان مشکل اصلی بیش از نگاه مردسالارانه، پذیرش این شرایط توسط زنان است و باید تلاش کنیم که بالندگی در نیمی از جامعه ما اتفاق بیافتد.

او با بیان اینکه آزار زنان در دستگاه‌ها به دلیل نبود ضوابط مشخص برخی اوقات به ضرر زنان تمام می شود، افزود: در شهرداری کمیته بزرگی با کمک بخش های اجتماعی، فرهنگی، مددکاری و حقوقی با این دید شکل گرفته که در یک سازمان چگونه باید در رابطه با آزار جنسی زنان با فرض آنکه خود فرد دچار آسیب نشود عمل کنیم.

مظاهریان با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد کارکنان شهرداری زنان هستند، عنوان کرد: در مدیریت شهری پنجم، تعداد مدیران زن در شهرداری نیز به حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و در واقع این نسبت ها به هم نزدیک شده است.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران یادآور شد: مطالعه عمومی در جهان نشان می دهد که هر سازمانی از یک دستورالعمل در این زمینه تبعیت می کند و این دستور العمل در شهرداری با در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی و مسائل دینی و مذهبی تهیه شد.

او گفت: اولین کار تهیه یک نقشه راه بود که در آن دو سنجش از کارکنان انجام شد که نخستین سنجش، نگرش کارکنان در رابطه با ازار جنسی است. در سنجش بعدی رفتارهای مدنی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

مظاهریان ادامه داد: آموزش هایی در این زمینه به  ۷۰۰ نفر از مدیران شهرداری داده شد. همچنین همه کارکنان شهرداری باید یک منشور اخلاقی را فراتر از مسائل قراردادی خود امضا کنند. منشوری که هفت بند روشن از جمله اخلاق حرفه ای، کرامت، عادات فرهنگی، عدم تجسس، گفتار افراد و چگونگی استفاده از زبان بدن در آن مورد تاکید قرار گرفته است.

او عنوان کرد: چگونگی رسیدگی به شکایات در صورت عدم رعایت این منشور در این دستورالعمل تبیین شده است. در ساز و کار رسیدگی به شکایت‌های آزار جنسی ابتدا مشاوره مددکار به فردی که مورد آزار قرار گرفته انجام و سپس موضوع به کمیته حمایت و رفع تبعیض ارجاع می شود. همچنین تبعیض های شغلی آن فرد نیز جبران خواهد شد.

به گفته مظاهریان به جرات می توان گفت که شهرداری  اولین سازمانی است که به این موضوع پرداخته است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان