صفحه اصلی » برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در افغانستان

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در افغانستان

zanaan.com انتخابات ریاست جمهوری ایران در افغانستان

  

انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور شهروندان ایرانی در سرکنسول‌های مختلف این کشور در سرتاسر افغانستان از آن میان در هرات در حال برگزاری است.

سایت زنان: امروز 28 جوزا سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور شهروندان ایرانی در کنسولگری مختلف ایران در افغانستان در حال برگزاری است.

محمد صدیقی‌فر سرکنسول ایران در هرات گفت: در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران همانند سال‌های گذشته در همه ای نمایندگی‌های سیاسی ایران از جمله سرکنسولگری ایران در هرات برگزار شده است.

وی افزود: در نخستین ساعات آغاز مردان و زنان ایرانی به صورت گسترده در انتخابات شرکت کردند.

صدیقی‌فر ادامه داد: هرات به سبب نزدیکی جغرافیایی که با ایران دارد شمار شهروندان ایرانی در آن حضور گسترده دارند و امروز نزدیک به 300  زن ایرانی که با شوهران افغانستانی ازدواج کرده و همچنین بازرگان و رانندگان در انتخابات شرکت کردند.

این دیپلمات ایرانی از مسئولان محلی هرات و نهادهای امنیتی که در برگزاری روند انتخابات با این نهاد دیپلماتیک همکاری کردند، سپاسگزاری کرد.

برخی از زنان ایران حاضر در انتخابات نیز گفتند، که امروز تعیین سرنوشت ایران است و خوشحال هستیم که در سرنوشت کشور خود تاثیرگذار خواهیم بود.

گلباف از حاضران در روند رای‌گیری نیز گفت: امروز خوشحال است با اینکه در کشور دیگری زندگی می‌کند و می‌تواند سرنوشت خود را رقم بزند و رای دهد.

یادآوری می کنیم، که صبح امروز انتخابات ریاست جمهوری ایران در این کشور آغاز شده است.